Konkurs Fotograficzny „GLIWICE + -”

Światowy Dzień Fotografii w Gliwicach

 POBIERZ PDF

Konkurs Fotograficzny „GLIWICE + -”

 

 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest FOTO-S KOKOSZKA Wonder Photo Shop Gliwice ul Matejki 6
 2. Celem konkursu jest przedstawienie różnych biegunów naszego miasta.
 3. Konkurs organizowany jest od 12 do 18 sierpnia 2022 r, ogłoszenie wyników 19 sierpnia 2022.
 4. Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii przedstawiające Gliwice.
 5. Konkurs jest bezpłatny i może w nim brać udział każdy uczestnik. Uczestnicy niepełnoletni za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
 1. Uczestnik zgłasza dwa zdjęcia.
 2. Uczestnik zgłaszając się na konkurs akceptuje warunki wyrażone w niniejszym regulaminie.

 

Przepisy dotyczące prac

 1. Prace konkursowe muszą zobrazować tytuł konkursu – Gliwice –.
 2. Zadaniem każdego uczestnika jest zrobienie samodzielnie dwóch zdjęć przedstawiających Gliwice i przesłanie ich do 18 sierpnia 2022 drogą elektroniczną za pomocą aplikacji Mobile Photo Kiosk (kod laboratorium 1252) lub Snaplabem na stronie fotogliwice.pl do zakładu FOTO-S KOKOSZKA Wonder Photo Shop.
 3. Zdjęcia (2 szt dla każdego uczestnika ) będą wydrukowane na koszt Organizatora.
 4. Zdjęcia stworzą wystawę która zostanie otwarta 19 sierpnia o godz 18:00 w Światowy Dzień Fotografii.
 5. Rozstrzygnięcie konkursy w dniu otwarcia wystawy.
 6. Prace konkursowe nie mogą naruszać praw osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za przedstawione prace.

Nagrody

 1. Prace konkursowe oceni jury w składzie Sławomir Kokoszka, Michał Buksa, Mirosław Rak. Obrady jury są niejawne a ich werdykt jest ostateczny i nie podlega weryfikacji.

       2.   Nagrodą główną jest voucher na usługi fotograficzne do wykorzystania do 31.12.2022 w FOTO-S  KOKOSZKA

            Wonder Photo Shop Gliwice ul Matejki 6 w wysokości - 200 zł

       3.   Nagroda druga to voucher na usługi fotograficzne do wykorzystania do 31.12.2022 w FOTO-S KOKOSZKA

            Wonder Photo Shop Gliwice ul Matejki 6 w wysokości - 150 zł.

       4.   Trzecia nagroda voucher na usługi fotograficzne do wykorzystania do 31.12.2022 w FOTO-S KOKOSZKA

            Wonder Photo Shop Gliwice ul Matejki 6 w wysokości - 100 zł .

       5.   Autorzy nagrodzonych prac wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez organizatora w celu

            promowania Konkursu.   

       6.   Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Organizatora FOTO-S 

             KOKOSZKA Wonder Photo Shop  Gliwice ul Matejki 6, 19 sierpnia o godz 18:00.                 

 

Przepisy końcowe

 1. Przystępując do konkursu uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady ujęte w niniejszym regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
 2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału uczestnika, w stosunku do którego istnieje uzasadnione podejrzenie o działalność sprzeczną  z niniejszym regulaminem.
 3. Każdy Uczestnik bierze udział w konkursie na własny koszt i własną odpowiedzialność i nie będzie rościł żadnych praw od Organizatora związanych z uczestnictwem w konkursie.
 4. Uczestnik w czasie brania udziału w konkursie zobowiązany jest do podporządkowania się przepisom prawnym obowiązującym w Polsce.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego prac przez Organizatora w celu promowania konkursu (informacje na stronach internetowych, portalach społecznościowych Organizatora, wystawa pokonkursowa).
 6. Regulamin jest do wglądu w siedzibie Organizatora FOTO-S KOKOSZKA Wonder Photo Shop Gliwice ul Matejki 6 oraz na stronach FOTOGLIWICE.PL i www.facebook.com/FotoGliwice.

 

TA WYTRYNA UŻYWA PLIKÓW COOKIES. CZYTAJ WIĘCEJ..     

FOTO-S Sławomir Kokoszka | ul. Matejki 6, 44-100 Gliwice | tel. +48 32 300 65 45 | e-mail: info @ fotogliwice.pl

FOTO-S 2017