Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usług

 

WERSJA TEKSTOWA  

...................................., dnia ..................................…

FOTO-S Sławomir Kokoszka

ul. Matejki 6
44-100 Gliwice
e-mail: reklamacje @ fotogliwice.pl
tel.: +48 (32) 300 65 45

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):       .......................................................................................................

Adres konsumenta (-ów):       .............................................................................................................


Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usługi

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy świadczenia następującej usługi:

Nazwa usługi:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

 

Data zawarcia umowy:

...................................................................................................................................................................................
Z poważaniem

 

.....................................

 

 

TA WYTRYNA UŻYWA PLIKÓW COOKIES. CZYTAJ WIĘCEJ..     

FOTO-S Sławomir Kokoszka | ul. Matejki 6, 44-100 Gliwice | tel. +48 32 300 65 45 | e-mail: info @ fotogliwice.pl

FOTO-S 2017