Formularz reklamacji świadczenia usług

 

 

WERSJA TEKSTOWA  

...................................., dnia ..................................…

FOTO-S Sławomir Kokoszka
ul. Matejki 6
44-100 Gliwice
e-mail: reklamacje @ fotogliwice.pl
tel.: +48 (32) 300 65 45

 

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):       .......................................................................................................

Adres konsumenta (-ów):       .............................................................................................................

 

 

Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

Niniejszym zawiadamiam, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego / świadczeniem usług elektronicznych *) 

przez Sprzedawcę w ramach Sklepu www.fotogliwice.pl składam reklamację dotyczącą usługi:

Nazwa usługi:

................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

Opis problemu:

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Z poważaniem ..................................... 
*niepotrzebne skreślić

 

 

TA WYTRYNA UŻYWA PLIKÓW COOKIES. CZYTAJ WIĘCEJ..     

FOTO-S Sławomir Kokoszka | ul. Matejki 6, 44-100 Gliwice | tel. +48 32 300 65 45 | e-mail: info @ fotogliwice.pl

FOTO-S 2017